Pirkimo-pardavimo taisyklės

Pirkimo pardavimo taisyklės

Šios taisyklės reglamentuoja prekių, siūlomų www.sumim.lt internetinėje parduotuvėje, pardavimą ir pristatymą, o taip pat su šiais veiksmais susijusius Pardavėjo ir Pirkėjo sąntykius. Pardavėjas – MB “Sumim” (kodas 305604406, PVM kodas LT100013344116, registracijos adresas – Gedminų g. 6-47, Klaipėda). Pirkėjas – asmuo, įvykdęs pirkimą www.sumim.lt internetinėje parduotuvėje. Patariame Pirkėjui perskaityti šias taisykles ir išsaugoti tolimesniam naudojimui.  

Visas bendravimas tarp www.sumim.lt ir šios elektroninės parduotuvės lankytojų ir pirkėjų vykdomas per info@sumim.lt.

 1. Bendrosios sąlygos

1.1. sumim.lt internetinė parduotuvė yra skirta tik profesionaliems juvelyrinės produkcijos gamintojams, t.y. auksakaliams, juvelyrams dizaineriams, juvelyrikos mokslų studentams, sidabrakaliams, laikrodininkams, emalininkams ir pan. Internetinės parduotuvės kainos yra rodomos tik užsiregistravusiems ir Pardavėjo autorizuotiems profesionaliems juvelyrinės produkcijos gamintojams.
1.2. Pardavėjas gali paprašyti užsiregistravusį Pirkėją pateikti registracijos Lietuvos prabavimo rūmuose kopiją arba bet kurį kitą savo profesinės auksakalio veiklos įrodymą. Autorizacija užtrunka ne ilgiau kaip 2 darbo dienos.
1.3. Pardavėjas turi teisę atsisakyti autorizuoti Pirkėjo paskyrą savo nuožiūra, nepateikdamas paaiškinimo.
1.
4. Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir laiku pateikti siuntimui, o Pirkėjas įsipareigoja tinkamai apmokėti prekes ir jų pristatymą, bei priimti prekes šių taisyklių nustatyta tvarka.
1.
5. Pardavėjas laikomas atsakingu už prekės kokybę ir jos pristatymą arba grąžinimą tik pirminiam Pirkėjui, kuris įsigija prekę tiesiogiai iš Pardavėjo per sumim.lt ir kuris gali patvirtinti pirkimo faktą pirkimo dokumentais, pateiktais Pardavėjo. Pardavėjas nelaikomas atsakingas už tolimesnius visus veiksmus, susijusius su įsigytos prekės perpardavimu, modifikavimu ar elementų keitimu.
1.
6. Pirkėjas gali pirkti iš www.sumim.lt internetinės parduotuvės tik prisiregistravęs parduotuvėje ir gavęs iš Pardavėjo autorizaciją matyti kainas.
1.
7. Šios taisyklės apibrėžia prekių, pateiktų www.sumim.lt, pirkimo, apmokėjimo, pristatymo, grąžinimo tvarką. Jos tampa abiem šalims galiojančiu teisiniu dokumentu, kurio pagrindu atsiranda teisės ir pareigos, kai Pirkėjas, pasirinkęs prekes ir užpildęs visus užsakymo formos laukus bei susipažinęs su šiomis taisyklėmis, spaudžia mygtuką „Apmokėti“.
1.7. Pardavėjas gali keisti šias ir kitas galiojančias taisykles savo nuožiūra ir bet kuriuo metu, apie tai oficialiai paskelbdamas 
sumim.lt, nurodydamas naujos redakcijos įsigaliojimo datą. Tuo atveju, jeigu po atnaujintų taisyklių įsigaliojimo datos potencialus Pirkėjas apmoka prieš pakeitimus pasirinktą ir išsaugota krepšelyje prekę, ir neatšaukia savo užsakymo, laikoma, kad jis žino apie pardavimo pirkimo taisyklių pakeitimus, ir su jomis sutinka. Pirkėjui galios jo pirkimo metu patvirtintas taisyklių variantas iki galutinio jame išvardintų Pardavėjo ir Pirkėjo abipusių įsipareigojimų įvykdymo.

 2. Užsakymas

2.1. Norėdamas įsigyti prekę arba kelias prekes www.sumim.lt internetinėje parduotuvėje, Pirkėjas turi užpildyti online pirkimo formą, sekdamas nurodymus ir pateikdamas užsakymui vykdyti reikalingą informaciją.
2.2. Viename iš paskutinių užsakymo formos pildymo etapų yra rodoma nuoroda į šias pirkimo-pardavimo taisykles, su kuriomis yra būtina susipažinti ir kurias galima atsispausdinti ir išsaugoti. Pirkėjui perskaičius šias taisykles ir pasižymėjus atitinkamą langelį, Pirkėjas bus paprašytas patikrinti užsakymo tikslumą. Šiame puslapyje išvardinamos visos užsakomos prekės ir kiti papildomi mokesčiai, jei tokių yra (pvz. – siuntimo). Paspaudęs mygtuką „Apmokėti užsakymą“, Pirkėjas bus nukreiptas į atskirai atsidarantį langą mokėjimui atlikti.
2.3. Kai Pirkėjas apmoka užsakymą, užsakymas automatiškai persiunčiamas Pardavėjui patikrinimui. Tik po patikrinimo, kuris vyksta darbo dienomis (visos dienos, išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir Lietuvos Respublikos valstybines švenčių dienas) nuo 10.00 iki 18.00 val. ir kurio tikslas įsitikinti, kad užsakytos prekės dar yra neparduotos, kad Pirkėjas nurodė visą reikiamą informaciją siuntimui ir kad apmokėjimo gavimas buvo patvirtintas Pardavėjo banko, užsakymas laikomas priimtu. Patikrinimo trukmė priklauso nuo sezoniškumo, apdorojamų užsakymų kiekių, bet netrunka ilgiau kaip 2 darbo dienos.
2.4. Pirkėjas gauna pranešimą jo paties nurodytu elektroniniu paštu apie užsakymo statusą, kuriame nurodyta informacija apie užsakymo sudėtį, prekių savybes, kiekius ir kainas, siuntimo būdą ir jo kainą, apmokėjimo būdą, o taip pat apie galimybę atšaukti užsakymą per 24 valandas, grąžinti nepatikusias prekes ir teisę atšaukti užsakymą per 14 kalendorinių dienų.
2.5. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas nebeturi sandelyje Pirkėjo užsakytos prekės arba užsakymas buvo užpildytas netinkamai, Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą arba jo dalį. Tokiu atveju Pirkėjas informuojamas elektroniniu laišku per 3 darbo dienas ir:
2.5.1. Pardavėjas el. paštu informuoja Pirkėją, kad užsakymą gali įvykdyti tik dalinai. Pirkėjas turi per 2 darbo dienas informuoti Pardavėją, ar jam tinka pasiūlytas sprendimas. Jeigu Pirkėją tenkina dalinis užsakymo įvykdymas, jis praneša apie tai Pardavėjui el. paštu, Pardavėjas tokiu atveju vykdo užsakymą įprasta tvarka, grąžindamas Pirkėjui tik tą pinigų dalį, kuri yra susijusi su ta preke(ėmis), kurios(ių) užsakymo metu nėra sandelyje. Jeigu Pirkėjas neatsako per 2 darbo dienas, Pardavėjas anuliuoja užsakymą ir grąžina Pirkėjui visą jo sumokėtą sumą.
2.5.2. Jeigu dalinis užsakymo įvykdymas Pirkėjo netenkina, Pardavėjas anuliuoja visą užsakymą ir grąžina Pirkėjui visą jo sumokėtą sumą.
2.5.3. Jeigu sandelyje nėra nei vienos Pirkėjo užsakytos prekės, Pardavėjas informuoja apie tai Pirkėją el. paštu, anuliuoja užsakymą ir grąžina Pirkėjui visa jo sumokėta suma.
2.5.4. Užsakymai, kurių prekės turi būti siunčiamos į valstybes arba adresais (pvz. – abonentinės dėžutės), kuriais siuntimas nevykdomas, bus automatiškai anuliuoti, informuojant apie tai Pirkėją ir grąžinant jam visą jo sumokėtą sumą.
2.6. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas nutaria atšaukti savo užsakymą, jis turi teisę tai padaryti per 24 val. nuo užsakymo pateikimo momento. Tam jis turi išsiųsti elektroninį laišką adresu 
info@sumim.lt su prierašu "Temos" eilutėje „Persigalvojau / [užsakymo numeris]“. Užsakymas bus anuliuotas ir visa sumokėta suma bus grąžinta Pirkėjui. Pinigų grąžinimo terminas priklauso nuo Pardavėjo ir Pirkėjo bankų galiojančių procėdūrų trukmės.  
2.7. Atvejais, nurodytais punktuose 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.5.4 ir 2.6., Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra laikoma nutraukta nuo to momento, kai Pardavėjas grąžina Pirkėjui jo sumokėtą sumą. Nuo to momento šalys yra atleidžiamos nuo savo įsipareigojimų vykdymo.

3. Prekės

3.1. www.sumim.lt internetinėje parduotuvėje parduodami įrankiai, įranga ir medžiagos, skirtos auksakaliams.
3.2. Visos elektrinės prekės ir mechaniniai įrankiai padengti atitinkamo gamintojo suteikiama garantija. Konkretūs terminai yra nurodomi prekių aprašymuose.
3.3. Visi parduodami nesertifikuoti brangakmeniai atitinka deklaruojamą rūšį ir kokybę pagal Pardavėjo žinias ir gali būti patikrinti brangakmenių tyrimo laboratorijoje Pirkėjo pageidavimu už papildomą mokestį.
3.4. Nesertifikuotų deimantų charakteristikos po įtvirtinimo dirbinyje ir prabavimo Lietuvos prabavimo rūmuose gali skirtis nuo nudorytų prekės aprašyme 1-a/2-iem švarumo ir/arba spalvos pozicijomis – Pardavėjas nelaikomas atsakingu už tokį skirtumą, kadangi švarumo ir spalvos įvertinimas priklauso nuo brangakmenio įtvirtinimo būdo ir kokybės, pagaminto dirbinio išvalymo kokybės, vertinančio asmens kompetencijos, patirties ir subjektyvių spalvos potyrio. Švarumas gali būti įtakojamas netinkamu dirbinio išplovimu/valymu prieš sertifikuojant. Pardavėjas deklaruoja deimantų švarumą ir spalvą, remiantis deimantų tiekėjo suteikta informacija ir savo kompetencija ir patirtimi.
3.5. Visi deimantai (sertifikuoti ir nesertifikuoti) siunčiami
užplombuoti/saugiai užklijuoti, sužymėti, nurodant briaunavimą, švarumą, spalvą ir bendrą svorį.
3.6. www.sumim.lt internetinėje parduotuvėje Pardavėjas pateikia prekių savybių aprašymą – techninę specifikaciją, matmenis, svorį, garantinį laikotarpį, kitą informaciją apie prekių savybes.
3.7. Pardavėjas nelaikomas atsakingu už tai, kad gautos prekės subjektyvi išvaizda (matmenų pojutis, spalvos, paviršiaus faktūra) skiriasi nuo tikėtosios dėl Pirkėjo naudojamų naršyklės ir elektroninės priemonės monitoriaus ypatumų (tokių kaip raiška, spalvų paletė, kita techninė specifikacija).
3.8. Prekių grąžinimo atveju Pirkėjas laikomas atsakingu už bet kokį prekės ar prekių būklės pabloginimą, jei toks įvyko nuo prekės pristatymo Pirkėjui momento. Pabloginimu laikomi – prekės paviršiaus subraižymai, įlenkimai, pirminio prekės paviršiaus spalvos ar faktūros pakeitimas, prekės ar jos sudedamųjų dalių formos pakeitimas, nepilna grąžinamų prekių komplektacija, gamintojo instrukcijų lapo nebuvimas, bet koks kitas mechaninis ar cheminis poveikis, brangakmenių spalvos ar kokybės pabloginimas dėl pakaitinimo ar kitokių veiksmų,
nuplėštos plombos nuo pakuotės su deimantais, pakeisti brangakmeniai į prastesnės kokybės ar kitokios rūšies, perlų atveju ar kitų ant siūlo suvertų dirbinių – nešvariomis rankomis suteptas siūlas. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka aprašyta Skyriuje 7 - "Prekių grąžinimas".

4. Prekių apmokėjimas

4.1. Prekės ir jų pristatymas gali būti apmokėti www.sumim.lt internetinėje parduotuvėje per PayPal arba Paysera sistemas, mokant banko pavedimu arba debetine/kreditine kortelėmis.
4.2. Jeigu mokama kreditine arba debetine kortele, apmokėjimui atlikti būtina informacija (pvz. kortelės numeris, jos galiojimo laikas) bus siunčiama per Paysera administruojamą mokėjimų puslapį. Trečiosioms šalims ši informacija nebus prieinama su išimtimis, kurias numato Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679. Pardavėjas su mokėjimo vykdymu susijusios informacijos, pateikiamos Pirkėjo HPS puslapyje nerenka ir netvarko.
4.3. Jeigu prekių gavimo šalis – ne Lietuva, Pardavėjas nėra atsakingas už bet kokius papildomus mokesčius, taikomus Pirkėjui Prekių gavimo šalyje (pvz. – importo PVM, išmuitinimo, saugojimo ir t.t.).
4.4. Prekės, įdėtos į pirkinių krepšelį, bet neapmokėtos, dalyvauja pardavime. Jos laikomos neparduotomis, kol Pirkėjas jų neapmoka. Tokios prekės parduodamos pirmam Pirkėjui, apmokėjusiam jas(-ją). Pardavėjas nelaikomas atsakingu arba įpareigotu kitų Pirkėjų atžvilgiu, negavusių pasirinktos prekės.

 5. Nuolaidų kodai

5.1. Pardavėjas turi teisę skelbti skatinimo ir padėkos akcijas, pateikdamas savo pasirinktiems Pirkėjams nuolaidų kodus.
5.2. Norėdamas panaudoti nuolaidų kodą, Pirkėjas turi nurodyti jį atitinkančiame langelyje pildydamas užsakymą ir pasirinkdamas apmokėjimo būdą. Mokėtina suma pirkinių krepšelyje pasikoreguos automatiškai.
5.3. Vienam užsakymui apmokėti galima naudoti vieną nuolaidų kodą.
5.4. Nuolaidų kodo galiojimo laikas (jeigu toks yra) nurodomas Pardavėjo informaciniame el. laiške, kuriuo kartu siunčiamas ir nuolaidų kodas.
5.6. Nuolaidų kodai į pinigus nekeičiami.
5.7. Nuolaidų kodai netaikomi nukainuotoms prekėms.
5.8. Grąžinimo atveju, prekėms, įsigytoms panaudojus nuolaidų kodą, galioja tos pačios taisyklės, kaip ir įprastai apmokėtoms prekėms, žr. dalį Nr. 7 - "Prekių grąžinimas".
5.9. Grąžinimo atveju panaudoto nuolaidų kodo galiojimas neatnaujinamas, o sumokėta suma grąžinama Pirkėjui tokiu pat būdu, kuriuo jis apmokėjo užsakymą.

6. Prekių pristatymas

6.1. Lietuvos Respublikoje ir kitose šalyse prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu Pirkėjo pasirinktu siuntimo būdu per siuntų tarnybą, kurių šiuo metu galiojantis sąrašas skelbiamas sumim.lt Pristatymo terminai priklauso nuo Pirkėjo vietovės ir nustatytų siuntų tarnybos terminų.
6.2. Prekėms palikus sandėlį, Pirkėjas gauna elektroninį pranešimą apie išsiuntimą kartu su siuntos sekimo numeriu.
6.3. Prekės pristatomos tik Pirkėjo tiksliai nurodytu adresu. Prekės nepristatomos į abonentines dėžutes ir siuntų tarnybų išvardintas neaptarnaujamas šalis.
6.4.Gavęs prekę(-es), Pirkėjas raginamas iškart jas apžiūrėti ir, radus neatitikimų arba trūkumų, iškart pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu info@sumim.lt.

7. Prekių grąžinimas

7.1. Pirkėjas turi teisę per 14 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos grąžinti prekes, nupirktas www.sumim.lt elektroninėje parduotuvėje, nenurodydamas priežasčių, raštu, kaip nurodyta punkte 7.1.1, informuodamas apie tai Pardavėją ir tinkamai elgdamasis su preke(-ėmis), t.y. siekdamas, kad Prekė(-s) liktų nepablogusios būklės, kaip išvardinta punkte 3.8:
7.1.1.Pirkėjas taisyklingai užpildo 
grąžinimo formą per 14 kalendorinių dienų nuo prekės(-ių) pristatymo dienos ir išsiunčia ją Pardavėjui automatiškai (jei forma pildoma online) arba el. paštu (jeigu forma pildoma atsispausdinus). Tai galima atlikti online arba atsispausdinus formą, ją užpildžius, nuskenavus ir išsiuntus el. paštu Pardavėjui;
7.1.2. Grąžinami deimantai turi būti su nenuplėštomis plombomis;
7.1.3. Metalų ligatūros, lydmetaliai, lydmetalių ligatūros, prekės galvanikai atgal nepriimami, nekeičiami, pinigai už juos negrąžinami;
7.1.4. Grąžinama(-os) prekė(-s) privalo būti pilnos sudėties (jeigu tai – komplektas) ir supakuota originalioje pakuotėje;
7.1.5. Grąžinama(-os) prekė(-s) privalo būti nepanaudota, nesubraižyta, nesulankstyta arba kitaip nepabloginta, kaip aprašyta punkte Nr. 3.8;
7.1.6. Grąžinama(-os) prekė(-s) turi būti išsiųsta(-os) Pardavėjui per 14 kalendorinių dienų nuo jų pristatymo Pirkėjui dienos.
7.2. Norėdamas grąžinti vieną arba visas užsakytas prekes, Pirkėjas privalo užpildyti 
Grąžinimo formą, kaip nurodyta punkte 7.1.1. ir laikytis punktų 7.1.2, 7.1.4, 7.1.5 ir 7.1.6.
7.3. Grąžinama prekė(-s) turi būti saugiai supakuota.
7.4. Gavęs grąžintą prekę(-es), Pardavėjas jas patikrina (darbo dienomis nuo 10.00 iki 18.00 val.) per 5 darbo dienas ir, deimantų atveju, jeigu plomba nenuplėšta, komplektacija pilna, ir prekės išvaizda yra nepakitusi į blogesnę pusę, kaip nurodyta punkte 3.8., praneša Pirkėjui, kad grąžinama prekė(-ės) priimta ir kad netrukus jam bus grąžinta suma, sumokėta už prekę.
7.5. Jeigu grąžinama viena prekė iš kelių nupirktų vieno užsakymo metu, siuntimo išlaidos Pirkėjui nebus grąžintos. Jeigu grąžinamas visas užsakymas, Pirkėjui bus grąžinta ir jo sumokėta pirkimo metu suma už siuntimą.
7.6. Pardavėjas nelaikomas atsakingu už patirtų grąžinamų prekių siuntimo išlaidų kompensavimą ar sumokėtos kainos grąžinimą, jeigu prekė dingsta siuntimo metu, nepristatoma Pardavėjui arba pristatoma Pardavėjui pablogintos būklės, kuri atsirado grąžinimo metu, kurį vykdė Pirkėjo pasirinkta įmonė.  
7.7. Pirkėjai ne iš Europos Sąjungos supranta, kad Pardavėjas prekės(-ių) grąžinimo atveju nėra atsakingas už Pirkėjo sumokėtų importo muitų, importo PVM ir išmuitinimo mokesčių kompensavimą prekės(-ių) grąžinimo atveju.
7.8. Pinigai grąžinami Pirkėjui tokiu pat būdu, kuriuo jis apmokėjo savo užsakymą. Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti bankui nurodymus dėl Pirkėjui grąžinamos sumos per 14 kalendorinių dienų nuo grąžintos(-ų) prekės(-ių) gavimo. Pinigų grąžinimo ir įskaitymo greitis priklauso nuo PayPal arba Pirkėjo kortelę ar sąskaitą aptarnaujančio banko terminų ir galiojančių procedūrų.
7.9. Prekių grąžinimo atveju Pirkėjas laikomas atsakingu už bet kokį prekės ar prekių būklės pabloginimą, jei toks įvyko per tą laiką, kurį Pirkėjas disponavo preke. Todėl Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjo sumokėtą sumą, jeigu grąžinta(-os) prekė(-s) neatitinka sąlygų, išvardintų šio skyriaus 7.1.2, 7.1.4, 7.1.5 ir 7.1.6 punktuose.
7.10. Jeigu grąžinamų prekių būklė neatitinka sąlygų, išvardintų punktuose 7.1.2, 7.1.4, 7.1.5 ir 7.1.6 ir Pardavėjas atsisako grąžinti už jas sumokėtus pinigus, Pirkėjas gali pasirinkti parsisiųsti jas savo lėšomis.
7.11. Pirkėjui sutikus parsisiųsti savo lėšomis nepriimtas grąžinimui prekes, Pirkėjas apmoka siuntimą ir gauna minėtas prekes. Pardavėjas laikomas įvykdžiusiu savo įsipareigojimus Pirkėjo atžvilgiu nuo momento, kai nepriimtos grąžinimui prekės yra pristatymo įmonės darbuotojo perduodamos Pirkėjui.
7.12. Pirkėjui nesutikus parsisiųsti nepriimtas grąžinimui prekes arba per 14 kalendorinių dienų neatsakius į Pardavėjo pasiūlymą parsisiųsti nepriimtas grąžinimui prekes, netinkamos grąžinimui Pirkėjo prekės yra utilizuojamos, pinigai Pirkėjui yra negrąžinami, ir Pardavėjas laikomas pilnai įvykdžiusiu visas savo prievoles Pirkėjo atžvilgiu.
7.13. Jeigu Pirkėjas gavo prekę(-es) jau pablogėjusios išvaizdos arba ne pilnos komplektacijos, jis privalo nedelsdamas informuoti apie tai Pardavėją, kaip nurodyta punkte 6.4.

8. Prekių keitimas

8.1. Pirkėjas turi teisę prašyti Pardavėją pakeisti jam nepatikusias ar netikusias prekes.
8.2. Tokiu atveju Pirkėjas praneša apie norą pakeisti netikusias prekes elektroniniu paštu 
info@sumim.lt.
8.3. Jeigu prekė netiko dėl esamo broko, Pardavėjas surengia netinkamos prekės atsiėmimą iš Pirkėjo ir jos pakaitalo suntimą Pirkėjui, apmokėdamas pirmuosius €30 grąžinimo išlaidoms padengti. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti likusias siuntimo išlaidas pagal pateiktas sąskaitų faktūrų kopijas.
8.4. Deimantai keičiami tik su nenuplėštomis Pardavėjo plombomis.
8.5. Kiti brangakmeniai gali būti keičiami abipusiu Pirkėjo ir Pardavėjo susitarimu.

9. Privatumo politika ir asmens duomenų apsauga

9.1.Duomenys, kurių prašoma iš Pirkėjo įvairiais apsipirkimo arba lankymosi www.sumim.lt internetinėje parduotuvėje etapais, skirstomi į privalomus (pažymima * ženkliuku) ir neprivalomus.
9.2. Privalomi duomenys (pvz. Pirkėjo vardas ir pavardė, pristatymo adresas, pan.) yra būtini pirkimo pardavimo sutarčiai įsiteisinti, jos sąlygoms tinkamai įvykdyti ir sąskaitose nurodyti. Pardavėjas įsipareigoja naudoti Pirkėjo pateiktus privalomus duomenis tik Pirkėjo patalpinto www.sumim.lt internetinėje parduotuvėje užsakymo vykdymui ir forminimui. Tokie duomenys saugomi Pardavėjo 10 metų, kaip to reikalauja Lietuvos vyriausiojo archyvaro Įsakymas dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo (2011 m. kovo 9 d. V-100, Žin. 2011, Nr. 32-1534, i.k. 111508AISAK000V-100
 ).
9.3. Neprivalomų duomenų suteikimas neįtakoja pirkimo pardavimo sutarties įvykdymo. Tokie duomenys yra renkami tiesioginės rinkodaros tikslais arba skirti gerinti www.sumim.lt internetinės parduotuvės naršymo patirtį ir naudojami laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 14 straipsnio nuostatų. Tokie duomenys yra saugomi visą naudojimo laikotarpį ir 5 metus po duomenų išbraukimo iš naudojamų (pvz. – atsisakymas gauti naujienlaiškius), po kurių sunaikinami Pardavėjo.  
9.4. Registruodamasis arba pildantis užsakymą www.sumim.lt internetinėje parduotuvėje, Pirkėjas pasižymi savo sutikimą arba nesutikimą su tam tikros informacijos pateikimu ir leidimu Pardavėjui ja naudotis.
9.5. Pirkėjas turi teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros informaciją ir naujienlaiškius, pranešęs apie tai el. paštu arba paspaudęs atitinkamą atsisakymo nuorodą bet kuriame iš www.sumim.lt naujienlaiškių arba asmeninėje paskyroje www.sumim.lt internetinėje parduotuvėje.
9.6. Pirkėjas turi teisę, tinkamai patvirtinęs savo tapatybę, pareikalauti informuoti jį, kokie jo asmens duomenys yra surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems tretiesiems asmenims jie yra teikiami ar buvo teikiami per pastaruosius 1 metus. Taip pat Pirkėjas turi teisę papildyti arba atnaujinti savo duomenis arba reikalauti sustabdyti jo duomenų tvarkymą, bet ne saugojimą, jeigu šie duomenys yra nurodyti finansinės apskaitos dokumentuose, kuriuos privalu saugoti 10 metų nuo finansinės atskaitomybės sudarymo momento.
9.7. Atvejais, kai Pirkėjas įsigija prekes ir nurodo trečiojo asmens duomenis Prekių siuntimui (pvz. – dovana draugui), Pardavėjas tvarko tokius duomenis, kaip įprasta. Pabrėžtina, kad tai tik Pirkėjo pareiga užtikrinti trečiojo asmens sutikimą jo asmens duomenų tvarkymui Pardavėjo duomenų bazėje. Tokia pat nuostata įsigalioja, kad Pirkėjas prenumeruoja trečiojo asmens el. pašto adresą www.sumim.lt naujienlaiškių ir pasiūlymų gavimui – Pardavėjas nelaikomas atsakingu už sutikimo iš trečiojo asmens jo asmens duomenims tvarkyti gavimą, už tai laikomas atsakingas Pirkėjas, pateikęs tokius duomenis.
9.8. Išskyrus Pardavėją, dalis privalomų duomenų, reikalingų pirkimo-pardavimo sutarčiai vykdyti, yra patiekiama tretiesiems asmenims, atsakingiems už prekių pristatymą. Jų gąliojantis sąrašas skelbiamas www.sumim.lt. Dalį asmens duomenų, susijusių su prekių apmokėjimu tiesiogiai tvarko „Paysera LT“, UAB ir AB „Swedbank“. Pardavėjas netvarko šių duomenų. Tinklalapio techninį aptarnavimą vykdanti įmonė tvarko lankytojų IP adresus - Pardavėjas šių duomenų netvarko.
9.9. Šis duomenų tvarkytojų sąrašas gali keistis, ir Pirkėjas, tinkamai patvirtinęs savo tapatybę, turi teisę pareikalauti pateikti jam galiojantį asmens duomenų tvarkytojų sąrašą. Trečiųjų asmenų sąrašas, galiojantis šiuo metu, gali būti pateiktas Pirkėjui jo prašymu, išsiųstu 
info@sumim.lt su prierašu „Privatumas“.
9.10. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims daugiau informacijos apie Pirkėją, nei tai būtina užsakymo įvykdymui, išskyrus atvejus, kai Pardavėjas privalo laikytis teisėsaugos instancijų reikalavimų.
9.11. Pardavėjas, valdydamas ir tvarkydamas duomenis, laikosi Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų, stengdamas užtikrinti maksimalią Pirkėjo duomenų apsaugą. Tačiau Pirkėjas neatleidžiamas nuo veiksmų, užtikrinančių jo asmens duomenų, pateiktų www.sumim.lt, saugumą (pvz. – slaptažodžio neatskleidimas tretiesiems asmenims, efektyvi saugumo programėlė nuo kibernetinio įsilaužimo asmeninėje elektroninėje priemonėje).

10. Slapukų politika

10.1. Slapukai – tai maži failai, kurie yra siunčiami internetu per www.sumim.lt ir išsaugomi Pirkėjui ar lankytojui priklausančioje laikmenoje, kurie užtikrina sklandų www.sumim.lt internetinės parduotuvės darbą, renka statistinę informaciją, reikalingą Pirkėjo ar lankytojo apsipirkimo patirčiai gerinti ir išsaugo Pirkėjo ar lankytojo nustatymus, kurie palengvina lankymąsi www.sumim.lt.
10.2. Slapukai nerenka ir nesaugoja jokių asmeninių duomenų.
10.3. Pirkėjas arba tiesiog www.sumim.lt svetainės lankytojas sutinka su šia galiojančia slapukų politika, paspausdamas „Sutinku“ informaciniame skydelyje, informuojančiame pirmąkart www.sumim.lt svetainėje apsilankiusi lankytoją apie slapukų naudojimą www.sumim.lt internetinėje parduotuvėje. Sutikimui prilygsta ir tolimesnis naršymas www.sumim.lt svetainėje, nepaspaudus „Sutinku“ mygtuko.
10.4. www.sumim.lt gali būti naudojami kelių rūšių slapukai:
10.4.1. Navigaciniai slapukai – techniniai slapukai, kurie leidžia www.sumim.lt tinkamai funkcionuoti ir prisiminti Pirkėjo pasirinktus nustatymus, tokius, kaip kalba arba siuntimo šalis;
10.4.2. Funkciniai slapukai – šie slapukai įsigalioja, kai Pirkėjas aiškiai tam pritaria, ir jie įsimena Pirkėjo pateiktą informaciją, kurios nereikėtų pateikti iš naujo – siuntimo informaciją, atidėtas/įsimintas prekės. Šie slapukai neįtakoja elektroninės parduotuvės veikimo, tačiau pagerina Pirkėjo ar lankytojo apsipirkimo patirtį;
10.4.3. Analitiniai slapukai – šie slapukai priklauso tik www.sumim.lt ir naudojami surinkti anoniminius duomenis apie Pirkėjų ir lankytojų naršymo būdus. Ši informacija surenkama ir analizuojama anonimiškai statistiniais/analitiniais tikslais.
10.4.4. Rinkodaros slapukai – tai slapukai, priklausantys www.sumim.lt ir, galimai, trečiosioms šalims, kurių tikslas – rinkti ir analizuoti Pirkėjo ar lankytojo pasirinkimus, siekiant pateikti jam pasiūlymus, kurie atitiktų jo interesus, pačioje www.sumim.lt internetinėje parduotuvėje ir trečiosioms šalims priklausančiose svetainėse;
10.4.5. Socialinių tinklų slapukai – šių slapukų naudojimas leidžia Pirkėjui ar lankytojui naršyti www.sumim.lt pasinaudojus asmenine socialinio tinklo paskyra. Tokiais atvejais įsigalioja atitinkamo socialinio tinklo slapukų ir privatumo politikos, už kurias www.sumim.lt neatsako.
10.5. Pirkėjas ar lankytojas turi teisę išjungti slapukus, pakeisdamas naršyklės nustatymus, priklausomai nuo jos tipo. Daugiau apie tai galima sužinoti tinklalapyje 
youronlinechoices.com

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Pardavėjas turi teisę keisti ir papildyti šias taisykles bet kuriuo metu, siekdamas atitikti galiojančių teisės aktų ir verslo aplinkos reikalavimus. Nauja taisyklių redakcija įsigalioja, kai yra publikuojama www.sumim.lt.
11.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, jei tai neįmanoma dėl aplinkybių, kurių jis negali kontroliuoti arba protingai numatyti sutarties sudarymo metu, kurių pasėkmėms jis negali daryti įtakos, t.y. dėl force majeure aplinkybių, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.
11.3. Galiojanti teisė – Lietuvos Respublikos pagal Pardavėjo registracijos adresą.
11.4. Visi kilę ginčai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra sprendžiami derybų būdu arba online mediacijos būdu (
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ).

Redakcijos data - 2022.09.26